سیستم مسیریاب پویا مترو

این نرم افزار اپلی کیشن هوشمندی است که مسیر حرکت مسافر را بر روی نقشه مترو بصورت گرافیکی شبیه سازی می کند، موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه را نمایش می دهد و شرح اطلاعات مبدا تا مقصد را به مسافر اعلام می نماید


MDNS_demo


نرم افزار سیستم مسیریاب پویا مترو به هیچ سازمان، ارگان، موسسه، نهاد و شرکتهای دولتی و خصوصی تعلق ندارد و تحت هیچگونه حمایتهای مالی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد. فروش این نرم افزار فقط از طریق این پرتال صورت میگیرد و سایر روشهای دیگر غیر قانونی و غیر مجاز محسوب میگردد